Homepage » Producten » Laagspanning

Laagspanning – in transformatoren & beschermende uitschakelingen

Extra lage spanning & Beschermende scheiding

Extra-lage spanning, transformatoren en beschermende scheidingen zijn belangrijke beschermende maatregelen in gebouwen om de veiligheid en het comfort te verhogen. Extra-laagspanningsapparatuur is vooral nodig voor de veilige werking van elektrische installaties, waaronder laagspanningsinstallaties die in een elektriciteitsnet werken. Een transformator is een elektrisch apparaat voor het omzetten van stroom en/of spanning. De transformator zet de stroom om zodat deze kleiner, groter of gelijk blijft. Een scheidingsinrichting, ook wel beveiligde scheidingsinrichting genoemd, scheidt een spanningsbron van het netwerk waarop deze is aangesloten. Beschermende scheiders beschermen leidingen en elektronische apparatuur tegen zelf veroorzaakte storingen door trillingen. Een veiligheidstransformator verwijst naar een type transformator dat ideaal is voor het genereren van beschermende extra-lage spanning voor laagspanningsinstallaties. Een dergelijke transformator bevat een beschermende primaire spoel die pulsen van externe bronnen en tijdelijke uitschakelingen vermindert.